PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ XI Krajowego Konkursu Energetycznego

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ XI Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko

 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ XI Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko

Komisja Konkursowa XI Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko pracująca w składzie:

  • dr Ewa Kossak,
  • dr Justyna Zabawa,
  • dr inż. Andrzej Mroczkowski,
  • dr inż. Andrzej Nehrebecki (przewodniczący Komisji Konkursowej)

po zapoznaniu się z pracami konkursowymi ogłasza ostateczne wyniki Konkursu.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać poniższe nagrody i wyróżnienie.

I miejsce i tytuł Laureata Konkursu

Aleksandra OTO

za ogromną merytoryczną zawartość pracy obejmującej szczegółową analizę zarządzania energią w mieście i gminie Krzyż Wielkopolski oraz wyjątkową staranność pracy pod względem edycyjnym.

II miejsce i tytuł Laureata Konkursu            

Michał GRZYBOWSKI

za wyjątkowo interesujący sposób przedstawienia wyzwań stojących przed Polską w związku z rozwojem energetyki OZE ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych i uwarunkowań politycznych.

III miejsce i tytuł Laureata Konkursu

Maksymilian DUSZKIEWICZ

za nieprzeciętne walory  publicystyczne i poznawcze pracy dot. edukacji społecznej, spójne i logiczne przedstawienie tematu oraz sformułowanie praktycznych rekomendacji dla konsumentów w zakresie efektywnego użytkowania energii

III miejsce i tytuł Laureata Konkursu

Jakub OCHMANN

za nadzwyczajną dojrzałość naukową włożoną w przygotowanie pracy dotyczącej magazynowania energii oraz jej znaczne walory edukacyjne i poznawcze.

Wyróżnienie specjalne

Julia KURDYK

za samodzielność i kreatywność w przygotowaniu pracy dot. kompleksowego zarzadzania energią na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

 

Zazwyczaj  w kolejnych edycjach Konkursu większość uczestników wybierała ten sam temat. Tym razem stało się inaczej. Nie dało się zauważyć jednego dominującego, aczkolwiek prym wiodła problematyka OZE. Wyjątkowo cieszy, że tym razem zainteresowanie wzbudził również obszar zarządzania energią na terenie miasta i gminy. W Polsce wyraźnie odczuwalny jest niedostatek w tej sferze. Pośród nagrodzonych prac znalazły się również inne, jakże aktualne tematy jak edukacja społeczna w zakresie efektywnego użytkowania energii oraz magazynowanie energii. Wszyscy nagrodzeni wykazali się znaczną wiedzą o energetyce. Poziom Konkursu był w tym roku niezmiernie wyrównany, a różnice punktowe minimalne. Warto zauważyć, że pośród tegorocznych Laureatów na I i III miejscu znalazła się dwójka Laureatów zeszłorocznej edycji Konkursu. Najlepszy krok ku temu aby przełożyło się to na ich przyszłe, już zawodowe, zaangażowanie w energetyce. Komisja Konkursowa składa najserdeczniejsze gratuluje wszystkim nagrodzonym, jednocześnie życząc im dalszych sukcesów oraz powodzenia w rozwoju zawodowym i w życiu osobistym.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

>>Pobierz pismo jako PDF <<