O fundacji

O Fundacji

Fundacja Świadomi Klimatu

Fundacja wspiera działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działalności w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Edukacja

Naszą misją jest propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów

Zadania Fundacji

  •  
  •  
  •  
  •  
  •