X Krajowy Konkurs Energetyczny

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ X Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko

Komisja Konkursowa X Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko w składzie:

 • Ewa Kossak,
 • dr Justyna Zabawa,
 • dr inż. Andrzej Mroczkowski,
 • dr hab. inż. Michał Tomaszewski,
 • dr inż. Andrzej Nehrebecki (przewodniczący Komisji)
 • po zapoznaniu się z pracami konkursowymi ogłasza ostateczne wyniki Konkursu.Komisja Konkursowa postanowiła przyznać tytuły Laureata X Krajowego Konkursu Energetycznego
  im. prof. Jacka Malko następującym osobom:

  w grupie młodzieży młodszej:
 • Weronice Kozieł
  za syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką oraz przytoczenie ciekawych przykładów i nietypowych metod pozyskiwania energii elektrycznej, co istotnie podnosi walory popularyzacyjne pracy,
 • Aleksandrze Marii Oto
  za wyjątkowe dopracowanie pracy pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym, dzięki czemu nabiera ona znaczących walorów poznawczych i edukacyjnych,w grupie młodzieży starszej:
 • Radosławowi Horbikowi
  za rzetelne zaprezentowanie aktualnych trendów rozwojowych polskiej elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii z OZE, poparte analizą SWOT i przekonującym przeglądem literatury,
 • Jakubowi Ochmannowi
  za wieloaspektowe podejście eksperckie bez preferowania określonych technologii oraz podjęcie problematyki ogrzewnictwa, gazu, energetyki jądrowej i świadomego użytkowania energii.

   

  Komisja gratuluje Laureatom wysokiego poziomu wiedzy o energetyce i umiejętności przekazywania jej innym w postaci słowa pisanego. Jednocześnie życzy im powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym i szczęścia w życiu osobistym.

  Przewodniczący Komisji Konkursowej

  >>Pobierz pismo jako PDF <<