XVI Krajowy Konkurs Energetyczny

XVI Krajowy Konkurs Energetyczny

XVI Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii!”

Zaproszenie do wzięcia udziału

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy XVI edycję Krajowego Konkursu Energetycznego. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Fundację Świadomi Klimatu.

Inicjatywa wspiera budowę społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, aktywizując uczniów i studentów do wykazania się wiedzą i kreatywnością w temacie szeroko pojętej energetyki.

 

Do udziału w XVI edycji konkursu zapraszamy młodzież urodzoną w latach 2001-2008. Zadaniem uczestników, podzielonych na dwie grupy wiekowe (16-19 lat oraz 20-23 lata), będzie przygotowanie prac konkursowych w formie prezentacji lub pracy pisemnej. Na prace czekamy do 26 czerwca 2024r.

 

Osoby w wieku 16-19 lat będą mogły zmierzyć się z przygotowaniem prezentacji na jedno z poniższych zagadnień:

 

> Kryzys klimatyczny globalny problem, lokalne rozwiązania.

> Energetyka jądrowa versus bezpieczeństwo energetyczne Polski.

> Co zrobić, aby moja szkoła była samowystarczalna energetycznie?

> Rola Odnawialnych Źródeł Energii w realizacji zadań gmin wynikających z ich strategii rozwoju.

> Jakie są sposoby efektywnego oszczędzania energii w Polsce i na świecie?

> Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to realna przyszłość, a jeżeli tak to dlaczego?

> Co poza kwestiami środowiskowymi decyduje o przewadze samochodów elektrycznych nad spalinowymi?

 

Z kolei zadaniem uczestników w wieku 20-23 jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat z listy poniżej:

 

> Jak skutecznie budować odporność gmin na kryzys klimatyczny i energetyczny?

> Perspektywa zagospodarowania obszarów i infrastruktury górniczej na cele energetyczne w obliczu dekarbonizacji.

> Sprawiedliwa transformacja energetyczna obszarów średnio i nisko zurbanizowanych.

> Mapa drogowa dla implementacji elektromobilności w Polsce.

> Jaką rolę w transformacji energetycznej może i powinna odegrać Towarowa Giełda Energii, by móc sprzyjać zarówno funkcjonowaniu sektora energetyki, jak również utrzymywaniu cen energii na poziomach akceptowalnych przez różne grupy odbiorców?

> Jak w naszym kraju ciepłownictwo może wpływać na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisyjności energetyki?

> Który z dwóch rodzajów elektrowni jądrowych ma większą szansę rozwoju i dlaczego: elektrownie wielkoskalowe, czy SMR?

 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

 

> prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej — przewodniczący Komisji, specjalista ds. energetyki kompleksowej;

> dr hab. Justyna Zabawa — prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Bankowości;

> dr Ewa Kossak — Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

> dr inż. Wojciech Uchman z Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych;

> dr inż. Andrzej Mroczkowski — Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii;

> mgr inż. Marek Tobiacelli — ekspert ds. efektywności energetycznej.

 

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu Energetycznego poznamy podczas konferencji podsumowującej XVI edycję konkursu, która odbędzie się 12.09.2024 r. w Jaworznie.

 

Zapraszamy do udziału!

Przyjaciele Krajowego Konkursu Energetycznego

 

> Pani dr Anna Klinik – Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „FENIKS”

> Pani Aneta Szubert – Dyrektor ds. Komunikacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

> Pani Elwira Lehnort – Prezes Zarządu Centrum Medyczne Pańska Góra w Jaworznie

> Pan Marcin Bednarek – Naczelnik Wydziału Mienia i Spraw Komunalnych Gminy Jaworze

> Pan Patryk Białas – Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

> Pan Bartłomiej Derski – Współwłaściciel i dziennikarz w: WysokieNapiecie.pl

> Pan Edward Słoma – ekspert energetyczny; Główny Specjalista, Dział Programów Kompleksowych i Modernizacji PGE Energia Odnawialna S.A.

> Pan Witold Szwagrun – dziennikarz, współpracownik BiznesAlert.pl i Instytutu Polityki Energetycznej

> Pan dr Daniel Zabawa – Dyrektor finansowy Viessmann Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania!

Organizator

Fundacja Świadomi Klimatu

Fundacja Świadomi Klimatu

Partner merytoryczny

Centrum energetyki AGH

Partner prawny

r.pr. Tomasz Witt – Kancelaria Radcy Prawnego ul. Skarbka 74 D/2, 81-097 Gdynia

Patronat honorowy

Minister Klimatu i Środowiska – Paulina Hennig-Kloska

Partnerzy

Viessmann Sp. z o.o.
Towarowa Giełda Energii
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
Energoprojekt – Katowice SA
SMG Śląsk sp. z o.o.

Patronat medialny

Plakat konkursu