Wyniki XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Wyniki XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Komisja Konkursowa XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego w składzie:
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej — specjalista ds. energetyki kompleksowej (przewodniczący Komisji),
 • dr hab. Piotr Jeżowski — prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ekspert w zakresie zarządzania ekologicznego (zastępca przewodniczącego Komisji),
 • dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • dr Ewa Kossak z Ministerstwa Klimatu,
 • dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
z przyjemnością ogłasza wyniki tegorocznego konkursu!

 

Laureaci XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Z uwagi na wyrównany poziom prac, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać cztery równorzędne nagrody. Laureatami XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego zostali:
 • Katarzyna Meller,
 • Karolina Chról,
 • Maksymilian Duszkiewicz,
 • Teodor Sawicki.
 

Katarzyna Meller
 jest uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku. Nadesłała zwycięską pracę na temat „Jak zmieni się nasze codzienne życie, gdy większość samochodów będzie elektryczna i/lub autonomiczna?”. Nagrodę dla Katarzyny ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 

Karolina Chról
 studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komisja wyróżniła jej pracę w temacie „Rola kogeneracji i OZE w realizacji zadań gmin do 2030 roku”. Fundatorem nagrody dla Karoliny zostały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Maksymilian Duszkiewicz
 to uczeń Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Nadesłał wyróżnioną pracę na temat „Kryzys klimatyczny – globalny problem, lokalne rozwiązania”. Nagrodę dla Maksymiliana ufundowała firma Viessmann.

Teodor Sawicki 
jest studentem Politechniki Warszawskiej. Jego zwycięska praca porusza temat „Jak do 2050 roku uniezależnić się w Polsce od paliw kopalnych w energetyce i ciepłownictwie”. Fundatorem nagrody dla Teodora została firma Energoprojekt — Katowice.

Uczniowie Pełni Dobrej Energii

To jednak nie koniec wyróżnień. Organizatorzy konkursu postanowili przyznać także tytuł Ucznia Pełnego Dobrej Energii. Wyróżnienia zostały przyznane z inicjatywy Nauczycieli Pełnych Pozytywnej Energii:
 • dr Agnieszki Raduckiej,
 • Agnieszki Żak,
 • Marzanny Mazur-Witek,
 • Ewy Kozak,
 • Ewy Krzysztofik.

Tytuł Ucznia Pełnego Dobrej Energii otrzymali:

 • Marta Chwastek z Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie,
 • Julia Kurdyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
 • Oskar Orzechowski z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
 • Szymon Cichoń i Arkadiusz Lechwar z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
 • Kamil Kufel i Robert Rybak z Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.
Upominki dla wyróżnionych ufundowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Energoprojekt — Katowice SA oraz firma Viessmann Sp. z o.o.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XIII edycji konkursu.
Sponsor Główny Konkursu: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Sponsorzy: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa SA
Partnerzy: Viessmann Sp. z o.o., Energoprojekt – Katowice SA, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii.