Pomaganie mamy we krwi

Pomaganie mamy we krwi

Idea

Akcja krwiodawstwa „Pomaganie mamy we krwi”!


„Pomaganie mamy we krwi” – wydarzenie cyklicznie organizowane przez Krakowski Klub Morsów „Kaloryfer”, Viessmann i Fundację Świadomi Klimatu.

To projekt, który nie tylko łączy ludzi, ale również przynosi mnóstwo radości i wzruszeń. Dzięki hojności dawców krwi, życie wielu osób może być uratowane. Do tej pory udało się zebrać ponad 50 litrów krwi. To ogromny sukces! Każde kolejne wydarzenie przynosi nam rekordy w ilości krwi oddanej w ramach akcji.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przeżyli swój pierwszy raz jako dawcy krwi. Dziękujemy wieloletnim Honorowym Dawcom Krwi, ale również Pracownikom za wsparcie i zaangażowanie w działania w ramach akcji „Pomaganie mamy we krwi”!