Viessmann i Fundacja Świadomi Klimatu Partnerami Konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”

20 czerwca, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, odbyła się konferencja ekspercko – naukowa „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”. Firma Viessmann oraz Fundacja Świadomi Klimatu byli Partnerami wydarzenia.

 

W ramach ekspercko-naukowej Konferencji, Partnerzy i Prelegenci debatowali na temat dobrych praktyk organizacyjnych, technicznych i regulacyjnych w ramach lokalnych inicjatyw klastrowych w obszarze wytwarzania paliw, energii i ciepła. Uczestnicy wydarzenia zmierzyli się z kluczowymi pytaniami dotyczącymi polskiego systemu energetycznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektor UEW, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

 

Konferencja odbywała się w formule paneli eksperckich poprzedzonych wystąpieniami kierunkowymi przedstawicieli nauki, samorządów, spółdzielni, organizacji społecznych oraz firm z branży energetycznej. Firmę Viessmann oraz Fundację Świadomi Klimatu reprezentowali: Łukasz Sajewicz, dyrektor ds klientów strategicznych oraz Michał Zgirski, dyrektor sprzedaży. Oprócz aspektów naukowych, efektem konferencji było także sformułowanie postulatów z zamiarem przesłania ich do Ministerstwa Klimatu w celu uwzględnienia w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE.

 

– Jesteśmy obecnie świadkami przyspieszenia procesu transformacji energetycznej. Udział w konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce” to kolejny krok w zakresie przyśpieszenia zmian legislacyjnych, znajdujących się obecnie w fazie konsultacji społecznych – powiedział Łukasz Sajewicz, Fundacja Świadomi Klimatu

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »