Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) Partnerem Fundacji Świadomi Klimatu

Fundacja Świadomi Klimatu w marcu 2024 r. nawiązała współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR).
PIGEOR, organizacja samorządu gospodarczego, działająca od 2004 roku, zrzeszająca firmy z sektora energii odnawialnej w Polsce, aktywnie reprezentuje ich interesy na rynku oraz inwestuje w różnorodne projekty z zakresu OZE, takie jak farmy wiatrowe, biogazownie oraz instalacje słoneczne i pompy ciepła. Działania PIGEOR koncentrują się na proaktywnym angażowaniu się w procesy legislacyjne, analizie potrzeb i trendów oraz udziale w tworzeniu i konsultowaniu konkretnych projektów ustaw.
Partnerstwo umocni działania obu podmiotów w zakresie promocji zrównoważonego rozwoju oraz budowaniu świadomości ekologicznej. Współpraca obejmować będzie prowadzenie wspólnych kampanii i inicjatyw, propagowanie innowacyjnych rozwiązań oraz uczestnictwo w debatach i wydarzeniach branżowych.

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »