Fundacja Świadomi Klimatu gościem inauguracyjnej Konferencji projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

14 marca br. odbyła się Konferencja inaugurująca Projekt „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Wydarzenie miało miejsce w budynku Elektrowni Powiśle w Warszawie. W spotkaniu wzięły udział Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig – Kloska oraz Wiceminister Urszula Zielińska.

 

Głównym celem Projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jest stworzenie platformy współpracy organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich. Projekt stanowi narzędzie do prowadzenia debaty z udziałem partnerów spoza administracji w strategicznych dla polityki spójności kwestiach związanych z ochroną środowiska i klimatu.

Podczas inauguracyjnej Konferencji organizacje, które przyjęły zaproszenie, uczestniczyły w warsztatach, które miały na celu wypracowanie kierunków działania w ramach projektu. Omówione tematy dotyczyły: ochrony klimatu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz środowiskowych aspektów projektów finansowanych ze środków UE.

W inauguracyjnej Konferencji projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych. Fundację Świadomi Klimatu reprezentowała – Dorota Winiarska, prezes fundacji . Podzieliła się z gośćmi Konferencji inicjatywami, których podejmuje się Fundacja w zakresie ochrony klimatu oraz zwiększenia świadomości ekologicznej.

W ramach partnerstwa planowane są spotkania i konferencje z udziałem ekspertów, wizyty studyjne oraz szkolenia, mające na celu wzrost kompetencji w organizacji oraz wzmocnienie zdolności administracyjnych instytucji.

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »