Dobry Klimat dla Dolnego Ślaska – Szczytna

29.05.2018r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców w ramach projektu: „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”

29 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców w ramach projektu: „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”. W gminie Szczytna realizowany jest obecnie grantowy projekt RPO, dzięki niemu mieszkańcy mogą zainstalować panele fotowoltaiczne z dofinansowaniem sięgającym nawet 85%. W związku z tym dużą część szkolenia poświęciliśmy na technologie PV, odpowiedni dobór mocy instalacji oraz formalnościom związanym z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci.

Uczestnicy mieli również wiele pytań dotyczących dofinansowania na inwestycje związane z wymianą źródła ciepła oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych. Poza tym rozmawialiśmy również o technologiach pomp ciepła oraz pokazaliśmy zasadność ekonomiczną tego typu rozwiązań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy na kolejne tym razem popołudniowe spotkanie w ramach projektu: „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Akcja „Ekologia z klasą”

Akcja ma na celu utworzenie w całej Polsce kilkunastu klas pod Patronatem Fundacji Świadomi Klimatu. Patronat Fundacji Fundacja wspiera procesy edukacyjne mające na celu ukształtowanie

CZYTAJ WIĘCEJ »