Akcja „Ekologia z klasą”

Akcja ma na celu utworzenie w całej Polsce kilkunastu klas pod Patronatem Fundacji Świadomi Klimatu.

Patronat Fundacji

Fundacja wspiera procesy edukacyjne mające na celu ukształtowanie w świadomości młodych ludzi potrzeby troski o środowisko naturalne, dbałości o klimat. Chcemy pobudzić umysły dzieci i młodzieży do poszukiwań rozwiązań w tym rozwiązań technologicznych, które będą miały znaczący wpływ na stworzenie warunków na naszej planecie do zdrowego trybu życia w zdrowym środowisku naturalnym.

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

Partner Główny Akcji: Viessmann sp. z o. o.

Fundacja Świadomi Klimatu w ramach Akcji będzie:

 • Zbierać środki finansowe, które przeznaczone będą na zakup bądź stworzenie materiałów edukacyjnych wspierających procesy nauczania ekologicznego
 • Przeprowadzać prelekcje o tematyce OZE, ochrony środowiska w klasach objętych patronatem
 • Współpracować z organami administracji samorządowej, na terenie której znajduje się klasa pod patronatem Fundacji
 • Przeprowadzać konkursy o tematyce OZE, ochrony środowiska na terenie szkoły, w której znajduje się klasa pod patronatem
 • Pozyskiwać nagrody na potrzeby organizowanych konkursów

Szkoła, na terenie której znajduje się klasa patronacka zobowiązuje się do:

 • Zamieszczenia na stronie szkoły informacji o dołączeniu szkoły do Akcji „Ekologia z klasą”
 • Zamieszczenia na FB szkoły informacji o dołączeniu wybranej klasy do Akcji „Ekologia z klasą”
 • Zamieszczenia na terenie szkoły plakatu/rollupu informującego, że szkoła bierze udział w Akcji „Ekologia z klasą”
 • Umożliwienia z korzystania z wizerunku dzieci klasy patronackiej
 • Udostępnienia miejsca na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez Fundację
 • Pomocy w zorganizowaniu zajęć prowadzonych przez Fundację w czasie lekcji wychowawczej bądź w innym czasie wskazanym przez szkołę jako dogodny do zrealizowania tego zadania
 • Współorganizowania wraz z Fundacją akcji sprzątania świata.
 • Umożliwienia uczniom klasy patronackiej wzięcia udziału w akcjach organizowanych przez Fundację na zewnątrz szkoły

Szkoła w Szudziałowie (województwo podlaskie) dołącza do Akcji „Ekologia z klasą”

Ekologia stała się wyzwanie XXI wieku. Wzbudza emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że od postawy ludzkości jaką przyjmie wobec tego wyzwania zależy nie tylko nasze życie lecz szczególnie życie przyszłych pokoleń. Dzisiaj podejmowane działania a mające na celu dbałość o klimat są walką o lepsze jutro dla naszych dzieci.

Fundacja Świadomi Klimatu mając na uwadze te wyzwania stworzyła Akcję „Ekologia z klasą”. Istotą akcji jest obejmowanie patronatem Fundacji klas szkół podstawowych aby w tych klasach i z nimi prowadzić intensywniejsze działania proekologiczne.

Mamy świadomość, że drobne gesty każdego z nas mogą zmienić bieg historii i sprawić, że powietrze, gleba i wody będą mniej zanieczyszczone a dzięki temu przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się zieloną planetą – mówi prezes Fundacji Artur Stanowski.

Jako pierwsza do Akcji dołącza Szkoła Podstawowa w Szudziałowie na Podlasiu.

Cieszymy się bardzo, że Fundacja zwróciła się do nas z zapytaniem o wzięcie udziału w Akcji. Pomimo iż żyjemy w regionie gdzie ręka ludzka nie wyrządziła jeszcze znaczących szkód środowisku chętnie nawiążemy współpracę z Fundacją Świadomi Klimatu. Nasza IV klasa, którą stanowią bardzo ciekawe świata i ambitne dzieciaki zostanie objęta patronatem Fundacji. Ze swojej strony mogę obiecać wszelką pomoc dla Fundacji w jej działaniach edukacyjnych – mówi dyrektor szkoły w Szudziałowie, pan Krzysztof Bach

Pozostałe AKTUALNOŚCI

Ekologiczny dom w sercu Mazur?

Ekologiczny dom w sercu Mazur? Tak mieszka ambasadorka naszej Fundacji, Agnieszka Dygant, która opowiedziała redakcji magazynu Czas na Wnętrze, jak istotna jest w jej życiu ekologia i w

CZYTAJ WIĘCEJ »