ul. Karkonoska 65 | 50-015 Wrocław fundacja@swiadomiklimatu.pl 792730515

Edukacja

Naszą misją jest propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów

Zadania

  • Organizacja konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
  • Promocja technik i nowych rozwiązań proekologicznych
  • Propagowanie stosowania rozwiązań wykorzystujących źródła energii mające najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną oraz ciepło ziemi
  • Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów
  • Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli i badań żywności

Konto Fundacji

PL37 1600 1462 1839 2364 8000 0001

za wszelkie darowizny serdecznie dziękujemy!