ul. Karkonoska 65 | 50-015 Wrocław fundacja@swiadomiklimatu.pl 792730515

Dobry Klimat dla Dolnego Ślaska – Szczytna

12.04.2018r.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”z przedstawicielami Urzędu Gminy Szczytna oraz z przedstawicielami wspólnot.